Tilmelding til danskerlisten

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet bedre mulighed for at sende vigtige informationer om, hvordan den registrerede bør forholde sig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor den registrerede befinder sig. Det kan være større naturkatastrofer, politiske uroligheder eller terrorangreb. Tilmelding til Danskerlisten er frivillig men anbefales både for rejsende og fastboende i udlandet. Krisesituationer kan opstå i alle lande. Tilmelding til Danskerlisten anbefales både når man rejser i Europa og længere væk - for en sikkerheds skyld!

Udenrigsministeriet registrerer dine personoplysninger og bruger dem til at sende vigtige informationer samt evt. at kunne kontakte dig ved en krisesituation i udlandet. For flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger se her.
Udenrigsministeriet registrerer personoplysninger om en anden end dig og bruger dem til at sende vigtige informationer samt evt. at kunne kontakte den registrerede ved en krisesituation i udlandet. Den som bliver registreret vil blive underrettet om din registreringen via en e-mail fra Udenrigsministeriet. Se mere her.
Det er vigtigt, at oplysningerne altid er opdaterede på Danskerlisten. Så kan vi hurtigere skabe kontakt i en krisesituation. Når tilmelding til Danskerlisten foregår via denne side modtages e-mails og sms, men ikke push-beskeder, som udsendes via app’en ”Rejseklar”. Bemærk at manglende adgang til internet/mobilnet kan påvirke vores muligheder for at skabe kontakt til den registrerede.