Tilmelding til danskerlisten

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet bedre mulighed for at sende vigtige informationer om, hvordan den registrerede bør forholde sig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor den registrerede befinder sig. Det kan være større naturkatastrofer, politiske uroligheder eller terrorangreb. Tilmelding til Danskerlisten er frivillig men anbefales både for rejsende og fastboende i udlandet. Krisesituationer kan opstå i alle lande. Tilmelding til Danskerlisten anbefales både når man rejser i Europa og længere væk - for en sikkerheds skyld!

Det er vigtigt, at oplysningerne altid er opdaterede på Danskerlisten. Så kan vi hurtigere skabe kontakt i en krisesituation. Når tilmelding til Danskerlisten foregår via denne side modtages e-mails og sms, men ikke push-beskeder, som udsendes via app’en ”Rejseklar”. Bemærk at manglende adgang til internet/mobilnet kan påvirke vores muligheder for at skabe kontakt til den registrerede.