Tilmelding til danskerlisten

Tilmeld dig Udenrigsministeriets Danskerliste når du er i udlandet - for din sikkerheds skyld.

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet bedre mulighed for at sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor du er. Det kan være større naturkatastrofer, politiske uroligheder eller terrorangreb. Du bør også tilmelde dig, hvis du bor fast i udlandet. Tilmelding er frivillig. Krisesituationer kan opstå i alle lande. Tilmeld dig Danskerlisten både når du rejser i Europa og længere væk - for din sikkerheds skyld!

Du giver samtykke til, at Udenrigsministeriet må registrere dine personoplysninger og bruge dem til at sende vigtige informationer samt evt. at kunne kontakte dig ved en krisesituation i udlandet. De personoplysninger, som Udenrigsministeriet behandler er navn, mobiltelefonnummer, e-mail, rejsemål, rejseperiode og antal rejsende.
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde din rejse via linket i bekræftelsesmailen.
Læs mere om vores brug af personoplysninger og dine rettigheder på vores hjemmeside.
Du bør sikre dig, at dine oplysninger altid er opdaterede på Danskerlisten. Så kan vi hurtigere komme i kontakt med dig i en krisesituation. Når du tilmelder dig på denne side kan du modtage e-mails og sms, men du kan ikke få push-beskeder, som udsendes via app’en ”Rejseklar”. Hvis der ikke er adgang til internet/mobilnet kan det også påvirke vores muligheder for at kontakte dig. Samtykket gælder fra din tilmelding og indtil 2 uger efter udløb af din rejseperiode, hvis der ikke har været brug for at komme i kontakt med dig. Hvis du er fastboende gælder dit samtykke for 12 måneder. Du vil modtage en mail om, at du skal forny din tilmelding, hvis du fortsat vil stå på Danskerlisten. Efter udløb af din tilmelding vil Udenrigsministeriet ikke længere have adgang til dine personoplysninger til brug for kommunikation i en krisesituation. Du er velkommen til at kontakte Udenrigsministeriet, som er dataansvarlig, på bbb@um.dk, hvis du har spørgsmål til behandling af dine oplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, herunder anmode om indsigt, berigtigelse mv. Du kan også kontakte Udenrigsministeriets databeskyttelsesrådgiver via. e-mail dpo@um.dk. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.